Publication detail

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM DEPOZICE AEROSOLŮ V MODELU PLIC

Original Title

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM DEPOZICE AEROSOLŮ V MODELU PLIC

Czech Title

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM DEPOZICE AEROSOLŮ V MODELU PLIC

Language

cs

Original Abstract

Pro měření transportu a depozice aerosolu v lidských plicích byly vytvořeny dva fyzické modely. První z nich bude sloužit pro měření rychlosti pohybu částic optickými měřicími metodami, proto byl vyroben z průhledného materiálu. Druhý model je segmentovaný, takže je možné jej opakovaně rozkládat a vyhodnotit lokální depoziční charakteristiky. Na druhém modelu byly provedeny experimenty s depozicí aerosolu, jejichž vyhodnocení bylo provedeno fluorometrickou metodou a metodou vážení segmentů. Aerosol byl vyroben kondenzačním generátorem monodisperzního aerosolu z di-2-ethyl hexyl sebacatu. Velikost částic byla 3 um. Výsledky experimentů získané fluorometrickou metodou a metodou vážení se liší a bude nutné provést větší množství experimentů, aby byla odhalena příčina rozdílů.

Czech abstract

Pro měření transportu a depozice aerosolu v lidských plicích byly vytvořeny dva fyzické modely. První z nich bude sloužit pro měření rychlosti pohybu částic optickými měřicími metodami, proto byl vyroben z průhledného materiálu. Druhý model je segmentovaný, takže je možné jej opakovaně rozkládat a vyhodnotit lokální depoziční charakteristiky. Na druhém modelu byly provedeny experimenty s depozicí aerosolu, jejichž vyhodnocení bylo provedeno fluorometrickou metodou a metodou vážení segmentů. Aerosol byl vyroben kondenzačním generátorem monodisperzního aerosolu z di-2-ethyl hexyl sebacatu. Velikost částic byla 3 um. Výsledky experimentů získané fluorometrickou metodou a metodou vážení se liší a bude nutné provést větší množství experimentů, aby byla odhalena příčina rozdílů.

BibTex


@proceedings{BUT75198,
 author="František {Lízal} and Jakub {Elcner} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM DEPOZICE AEROSOLŮ V MODELU PLIC",
 annote="Pro měření transportu a depozice aerosolu v lidských plicích byly vytvořeny dva fyzické modely. První z nich bude sloužit pro měření rychlosti pohybu částic optickými měřicími metodami, proto byl vyroben z průhledného materiálu. Druhý model je segmentovaný, takže je možné jej opakovaně rozkládat a vyhodnotit lokální depoziční charakteristiky. Na druhém modelu byly provedeny experimenty s depozicí aerosolu, jejichž vyhodnocení bylo provedeno fluorometrickou metodou a metodou vážení segmentů. Aerosol byl vyroben kondenzačním generátorem monodisperzního aerosolu z di-2-ethyl hexyl sebacatu. Velikost částic byla 3 um. Výsledky experimentů získané fluorometrickou metodou a metodou vážení se liší a bude nutné provést větší množství experimentů, aby byla odhalena příčina rozdílů.",
 address="FSI VUT v Brně",
 booktitle="Sborník FSI Junior konference",
 chapter="75198",
 institution="FSI VUT v Brně",
 year="2011",
 month="april",
 pages="1--7",
 publisher="FSI VUT v Brně",
 type="conference proceedings"
}