Publication detail

Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů

LISÝ, M. BALÁŠ, M. ŠTELCL, O. SKÁLA, Z.

Original Title

Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů

Czech Title

Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá problematikou biomasy a tříděného komunálního odpadu zplyňování a kogenerační horkým vzduchem turbosoustrojí. Plyn se spaluje v sekundární komoře se nachází za generátor. Spaliny proudí přes výměník tepla, kde je stlačený vzduch ohříván a pokračuje do turbíny. Tím se eliminuje energeticky náročné čištění odpadních plynů, které je klíčovým problémem v přímém využití energie plynu ve spalovacích motorech.

Czech abstract

Tato práce se zabývá problematikou biomasy a tříděného komunálního odpadu zplyňování a kogenerační horkým vzduchem turbosoustrojí. Plyn se spaluje v sekundární komoře se nachází za generátor. Spaliny proudí přes výměník tepla, kde je stlačený vzduch ohříván a pokračuje do turbíny. Tím se eliminuje energeticky náročné čištění odpadních plynů, které je klíčovým problémem v přímém využití energie plynu ve spalovacích motorech.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT75033,
 author="Martin {Lisý} and Marek {Baláš} and Otakar {Štelcl} and Zdeněk {Skála}",
 title="Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů",
 annote="Tato práce se zabývá problematikou biomasy a tříděného komunálního odpadu zplyňování a kogenerační horkým vzduchem turbosoustrojí. Plyn se spaluje v sekundární komoře se nachází za generátor. Spaliny proudí přes výměník tepla, kde je stlačený vzduch ohříván a pokračuje do turbíny. Tím se eliminuje energeticky náročné čištění odpadních plynů, které je klíčovým problémem v přímém využití energie plynu ve spalovacích motorech.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="TOP 2011, zborník prednášok",
 chapter="75033",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2011",
 month="june",
 pages="223--228",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}