Publication detail

Microprocessor Techniques and Embedded Systems, Computer Exercises

FRÝZA, T. ŠEBESTA, J. FEDRA, Z. ZELINKA, P.

Original Title

Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení

Czech Title

Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení

English Title

Microprocessor Techniques and Embedded Systems, Computer Exercises

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.

Czech abstract

Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.

English abstract

Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.

Keywords

Microprocessor techniques, MCU, DSP, programming, embedded systems, AVR, TMS320C6713, C language, assembly language.

Released

01.10.2011

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4350-1

Book

Skripta

Edition number

2., rozšířené

Pages from

1

Pages to

86

Pages count

86

URL

BibTex


@misc{BUT74605,
 author="Tomáš {Frýza} and Jiří {Šebesta} and Zbyněk {Fedra} and Petr {Zelinka}",
 title="Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení",
 annote="Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Skripta",
 chapter="74605",
 institution="VUT v Brně",
 year="2011",
 month="october",
 pages="1--86",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}