Publication detail

Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení

Original Title

Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení

Czech Title

Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení

Language

cs

Original Abstract

Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.

Czech abstract

Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.

BibTex


@misc{BUT74605,
 author="Tomáš {Frýza} and Jiří {Šebesta} and Zbyněk {Fedra} and Petr {Zelinka}",
 title="Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení",
 annote="Vysokoškolské učební texty určené studentům předmětu Mikroprocesorová technika a embedded systémy v prezenční i kombinované formě výuky a odborné i laické veřejnosti.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Skripta",
 chapter="74605",
 institution="VUT v Brně",
 year="2011",
 month="october",
 pages="1--86",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}