Publication detail

Welding of duplex steel by Yb-YAG laser

MRŇA, L. KUBÍČEK, J. JANÍK, M. MIKMEKOVÁ, Š. MIKMEKOVÁ, E.

Original Title

Svařování duplexní oceli Yb-YAG vláknovým laserem

Czech Title

Svařování duplexní oceli Yb-YAG vláknovým laserem

English Title

Welding of duplex steel by Yb-YAG laser

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Svařování korozivzdorných austeniticko-feritických ocelí (duplexních) laserem je vzhledem k povaze této vysokoenergetické metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Tato práce se zabývá ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku, který působí jako austenitotvorný prvek, prokázáno zjemnění mikrostruktury svaru. Tento důkaz lze využít i pro lepší pochopení dynamiky laserového svařování.

Czech abstract

Svařování korozivzdorných austeniticko-feritických ocelí (duplexních) laserem je vzhledem k povaze této vysokoenergetické metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Tato práce se zabývá ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku, který působí jako austenitotvorný prvek, prokázáno zjemnění mikrostruktury svaru. Tento důkaz lze využít i pro lepší pochopení dynamiky laserového svařování.

English abstract

Welding of ferritic-austenitic (duplex) steel by laser is accompanying creating of rough feritic grain structure in the seam with wrong mechanical properties. This article deal with influence of different types of shielding gases on the seam microstucture. By using of the nitrogen, which has influence on austenite creating, we establish reduce of size feritic grain. This evidence is possible to use for understanding role of the shielding gas in laser dynamic too.

Keywords

duplex steel, laser welding, shielding gas, dynamic of laser welding

RIV year

2011

Released

26.06.2011

Publisher

ČVUT

Location

Praha

ISBN

978-80-01-04852-8

Book

Technologické fórum 2011

Edition

1

Edition number

první

Pages from

147

Pages to

153

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT74417,
 author="Libor {Mrňa} and Jaroslav {Kubíček} and Martin {Janík} and Šárka {Mikmeková} and Eliška {Mikmeková}",
 title="Svařování duplexní oceli Yb-YAG vláknovým laserem",
 annote="Svařování korozivzdorných austeniticko-feritických ocelí (duplexních) laserem je vzhledem k povaze této vysokoenergetické metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Tato práce se zabývá ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku, který působí jako austenitotvorný prvek, prokázáno zjemnění mikrostruktury svaru. Tento důkaz lze využít i pro lepší pochopení dynamiky laserového svařování.",
 address="ČVUT",
 booktitle="Technologické fórum 2011",
 chapter="74417",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ČVUT",
 year="2011",
 month="june",
 pages="147--153",
 publisher="ČVUT",
 type="conference paper"
}