Publication detail

Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích

VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L. DORAZILOVÁ, I. HELA, R. SEDLÁK, P.

Original Title

Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích

Czech Title

Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích

Language

cs

Original Abstract

V předkládaném článku jsou prezentovány experimentální práce zabývající se ověřováním odolnosti betonů vyrobených ze směsných cementů v rámci zavádění směsných cementů do betonářské praxe. V rámci experimentálních prací byly ověřovány reologické vlastnosti čerstvých směsí a na vyrobených vzorcích byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti na vzorcích uložených v agresivních prostředích a v referenčním prostředí v čase 90 a 180 dnů od uložení.

Czech abstract

V předkládaném článku jsou prezentovány experimentální práce zabývající se ověřováním odolnosti betonů vyrobených ze směsných cementů v rámci zavádění směsných cementů do betonářské praxe. V rámci experimentálních prací byly ověřovány reologické vlastnosti čerstvých směsí a na vyrobených vzorcích byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti na vzorcích uložených v agresivních prostředích a v referenčním prostředí v čase 90 a 180 dnů od uložení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT73981,
 author="Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová} and Irena {Dorazilová} and Rudolf {Hela} and Petr {Sedlák}",
 title="Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích",
 annote="V předkládaném článku jsou prezentovány experimentální práce zabývající se ověřováním odolnosti betonů vyrobených ze směsných cementů v rámci zavádění směsných cementů do betonářské praxe. V rámci experimentálních prací byly ověřovány reologické vlastnosti čerstvých směsí a na vyrobených vzorcích byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti na vzorcích uložených v agresivních prostředích a v referenčním prostředí v čase 90 a 180 dnů od uložení.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků",
 chapter="73981",
 edition="kolektiv autorů",
 howpublished="print",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2011",
 month="october",
 pages="54--61",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}