Publication detail

DC afterglow of nitrogen containing chlorinated hydrocarbon traces at low temperatures

KRČMA, F.

Original Title

DC afterglow of nitrogen containing chlorinated hydrocarbon traces at low temperatures

English Title

DC afterglow of nitrogen containing chlorinated hydrocarbon traces at low temperatures

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Příspěvek přináší výsledky spektroskopických měření získaných za snížené teploty v DC dohasínajícím plazmatu v čistém dusíku obsahujícím příměsi částečně nebo zcela chlorovaných jednoduchých uhlovodíků v rádu několika ppm. Silná emise CN violet systému byla pozorována zejména při teplotě stěny 77 K. Atomární čáry molybdenu rozprašovaného z katody byly pozorovány při nejvyšších koncentracích chlorovaných příměsí.

English abstract

Příspěvek přináší výsledky spektroskopických měření získaných za snížené teploty v DC dohasínajícím plazmatu v čistém dusíku obsahujícím příměsi částečně nebo zcela chlorovaných jednoduchých uhlovodíků v rádu několika ppm. Silná emise CN violet systému byla pozorována zejména při teplotě stěny 77 K. Atomární čáry molybdenu rozprašovaného z katody byly pozorovány při nejvyšších koncentracích chlorovaných příměsí.

Keywords

kinetic processes, nitrogen afterglow

RIV year

2002

Released

15.07.2002

Publisher

Universite Joseph Fouriere, Grenoble

Location

Grenoble

Pages from

45

Pages to

46

Pages count

2

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT7382,
 author="František {Krčma}",
 title="DC afterglow of nitrogen containing chlorinated hydrocarbon traces at low temperatures",
 annote="Příspěvek přináší výsledky spektroskopických měření získaných za snížené teploty v DC dohasínajícím plazmatu v čistém dusíku obsahujícím příměsi částečně nebo zcela chlorovaných jednoduchých uhlovodíků v rádu několika ppm. Silná emise CN violet systému byla pozorována zejména při teplotě stěny 77 K. Atomární čáry molybdenu rozprašovaného z katody byly pozorovány při nejvyšších koncentracích chlorovaných příměsí.",
 address="Universite Joseph Fouriere, Grenoble",
 booktitle="Proceedings of ESCAMPIG XVI",
 chapter="7382",
 institution="Universite Joseph Fouriere, Grenoble",
 year="2002",
 month="july",
 pages="45",
 publisher="Universite Joseph Fouriere, Grenoble",
 type="conference paper"
}