Publication detail

Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech

Original Title

Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech

Czech Title

Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech

Language

cs

Original Abstract

Molekulární fylogenetika je obor vyučovaný již i mimo přírodovědné obory. S masivním nasazením informačních technologií pro stanovení výsledků fylogenetické analýzy rostou i požadavky na kvalifikaci řešitele analýzy, který musí ovládat řadu metod informatiky. Tím se na technické školy dostává nové zaměření výuky, které zde prozatím nemělo své místo. Tento článek popisuje, jak byla do výuky bioinformatických předmětů začleněna výuka molekulární fylogenetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Czech abstract

Molekulární fylogenetika je obor vyučovaný již i mimo přírodovědné obory. S masivním nasazením informačních technologií pro stanovení výsledků fylogenetické analýzy rostou i požadavky na kvalifikaci řešitele analýzy, který musí ovládat řadu metod informatiky. Tím se na technické školy dostává nové zaměření výuky, které zde prozatím nemělo své místo. Tento článek popisuje, jak byla do výuky bioinformatických předmětů začleněna výuka molekulární fylogenetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

BibTex


@inproceedings{BUT73703,
 author="Helena {Škutková} and Denisa {Maděránková} and Ivo {Provazník}",
 title="Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech",
 annote="Molekulární fylogenetika je obor vyučovaný již i mimo přírodovědné obory. S masivním nasazením informačních technologií pro stanovení výsledků fylogenetické analýzy rostou i požadavky na kvalifikaci řešitele analýzy, který musí ovládat řadu metod informatiky. Tím se na technické školy dostává nové zaměření výuky, které zde prozatím nemělo své místo. Tento článek popisuje, jak byla do výuky bioinformatických předmětů začleněna výuka molekulární fylogenetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.",
 address="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011",
 chapter="73703",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 year="2011",
 month="september",
 pages="52--55",
 publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}