Publication detail

Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP

KOUTECKÝ, T. BRANDEJS, J. PALOUŠEK, D.

Original Title

Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP

Czech Title

Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá automatizací fotogrammetrického měření. Narozdíl od metod optického skenování, nebyla tato oblast ještě dostatečně řešena. Je prezentována metodika automatizace měření pomocí fotogrammetrického systému TRITOP a průmyslového robota.

Czech abstract

Tento článek se zabývá automatizací fotogrammetrického měření. Narozdíl od metod optického skenování, nebyla tato oblast ještě dostatečně řešena. Je prezentována metodika automatizace měření pomocí fotogrammetrického systému TRITOP a průmyslového robota.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT73416,
 author="Tomáš {Koutecký} and Jan {Brandejs} and David {Paloušek}",
 title="Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP",
 annote="Tento článek se zabývá automatizací fotogrammetrického měření. Narozdíl od metod optického skenování, nebyla tato oblast ještě dostatečně řešena. Je prezentována metodika automatizace měření pomocí fotogrammetrického systému TRITOP a průmyslového robota.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník referátů",
 chapter="73416",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2011",
 month="september",
 pages="121--126",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}