Publication detail

Modelování a simulace pomocí PSpice

Original Title

Modelování a simulace pomocí PSpice

Czech Title

Modelování a simulace pomocí PSpice

Language

cs

Original Abstract

Kniha je věnována problematice modelování, analýzy, simulace a optimalizace analogových elektrických obvodů v prostředí Cadence PSpice. Detailně jsou diskutovány problémy tvorby fyzikálních a behaviorálních modelů na úrovni netlistu i schématického editoru, efektivní využívání základních analýz PSpice, citlivostní a toleranční analýzy a optimalizace. Podrobně jsou analyzovány pokročilé funkce postprocesoru PROBE. Je poukázáno na několik principiálních omezení programu PSpice a na možnosti překonávání těchto limitů využíváním speciálních technik modelování. Tyto techniky jsou objasňovány na příkladech AC analýzy filtrů se spínanými kapacitory a analýzy průměrovaných modelů spínaných DC-DC měničů a nábojových pump. V závěru jsou popisovány techniky modelování memristivních systémů, konkrétně tzv. HP memristoru a memristoru, definovaného na základě jeho konstituční relace.

Czech abstract

Kniha je věnována problematice modelování, analýzy, simulace a optimalizace analogových elektrických obvodů v prostředí Cadence PSpice. Detailně jsou diskutovány problémy tvorby fyzikálních a behaviorálních modelů na úrovni netlistu i schématického editoru, efektivní využívání základních analýz PSpice, citlivostní a toleranční analýzy a optimalizace. Podrobně jsou analyzovány pokročilé funkce postprocesoru PROBE. Je poukázáno na několik principiálních omezení programu PSpice a na možnosti překonávání těchto limitů využíváním speciálních technik modelování. Tyto techniky jsou objasňovány na příkladech AC analýzy filtrů se spínanými kapacitory a analýzy průměrovaných modelů spínaných DC-DC měničů a nábojových pump. V závěru jsou popisovány techniky modelování memristivních systémů, konkrétně tzv. HP memristoru a memristoru, definovaného na základě jeho konstituční relace.

BibTex


@book{BUT72954,
 author="Zdeněk {Kolka} and Dalibor {Biolek} and Viera {Biolková} and Zdeněk {Biolek}",
 title="Modelování a simulace pomocí PSpice",
 annote="Kniha je věnována problematice modelování, analýzy, simulace a optimalizace analogových
elektrických obvodů v prostředí Cadence PSpice. Detailně jsou diskutovány problémy tvorby fyzikálních
a behaviorálních modelů na úrovni netlistu i schématického editoru, efektivní využívání základních
analýz PSpice, citlivostní a toleranční analýzy a optimalizace. Podrobně jsou analyzovány pokročilé
funkce postprocesoru PROBE. Je poukázáno na několik principiálních omezení programu PSpice a na
možnosti překonávání těchto limitů využíváním speciálních technik modelování. Tyto techniky jsou
objasňovány na příkladech AC analýzy filtrů se spínanými kapacitory a analýzy průměrovaných modelů
spínaných DC-DC měničů a nábojových pump. V závěru jsou popisovány techniky modelování
memristivních systémů, konkrétně tzv. HP memristoru a memristoru, definovaného na základě jeho
konstituční relace.",
 address="Tribun EU s.r..o.",
 chapter="72954",
 edition="Odborná literatura",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU s.r..o.",
 year="2011",
 month="january",
 pages="1--182",
 publisher="Tribun EU s.r..o.",
 type="book"
}