Publication detail

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

KLEDUS, R. BRADÁČ, A. SEMELA, M.

Original Title

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

Czech Title

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí. V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí. V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.

Documents

BibTex


@article{BUT72854,
 author="Robert {Kledus} and Albert {Bradáč} and Marek {Semela}",
 title="Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu",
 annote="Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí.
V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 chapter="72854",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="2-3",
 volume="22",
 year="2011",
 month="august",
 pages="89--101",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 type="journal article - other"
}