Publication detail

Abelizace kvazihypergrup jakožto reflexe

CHVALINA, J., HOŠKOVÁ, Š.

Original Title

Abelizace kvazihypergrup jakožto reflexe

Czech Title

Abelizace kvazihypergrup jakožto reflexe

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je věnován jednoduché konstrukci komutativní kvazihypergrupy z kvazihypergrupy nekomutativní, tedy abelizaci kvazihypergrup, o niž je dokázáno, že vytvářejí kategoriální reflexi. Konstrukce je ilustrována na příkladech, které patří do standardního kurzu matematiky na vysokých školách.

Czech abstract

Příspěvek je věnován jednoduché konstrukci komutativní kvazihypergrupy z kvazihypergrupy nekomutativní, tedy abelizaci kvazihypergrup, o niž je dokázáno, že vytvářejí kategoriální reflexi. Konstrukce je ilustrována na příkladech, které patří do standardního kurzu matematiky na vysokých školách.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT7022,
 author="Jan {Chvalina} and Šárka {Hošková}",
 title="Abelizace kvazihypergrup jakožto reflexe",
 annote="Příspěvek je věnován jednoduché konstrukci komutativní kvazihypergrupy z kvazihypergrupy nekomutativní, tedy abelizaci kvazihypergrup, o niž je dokázáno, že vytvářejí kategoriální reflexi. Konstrukce je ilustrována na příkladech, které patří do standardního kurzu matematiky na vysokých školách.",
 address="Vojenská akademie v Brně",
 booktitle="2. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, sborník příspěvků",
 chapter="7022",
 institution="Vojenská akademie v Brně",
 year="2001",
 month="september",
 pages="47",
 publisher="Vojenská akademie v Brně",
 type="conference paper"
}