Publication detail

Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii

HORÁK, K.

Original Title

Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii

Czech Title

Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii

Language

cs

Original Abstract

Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení závadnosti skleněných lahví v potravinářských provozech pomocí vizuálního systému BTCAM612, který je ve stávající konfiguraci instalován v tuzemsku a několika zemích ve světě. Systém je vyvíjen ve spolupráci s brněnskou vývojovou firmou CAMEA spol. s r.o. a je jejím výhradním vlastníkem. V samotné práci je postupně popsán celý proces kontroly kvality láhve. V první řadě je to hardwarové pořízení snímků tří hlavních částí láhve podléhajících inspekci. Jedná se o hrdlo, dno a stěnu láhve. Následují kapitoly o zpracování obrazu a klasifikaci příznaků. Příznaky jsou z obrazu získány na základě detekce nehomogenit skleněného materiálu. Velká část práce je zaměřena na filtraci syntetických vzorů ze dna láhve pomocí funkcí komplexních invariantů. Takové vzory se vyskytují v řadě provozů východních zemí, kde se v poslední době rozmáhá trh s inspekčními systémy a kontrolou kvality průmyslových linek vůbec.

Czech abstract

Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení závadnosti skleněných lahví v potravinářských provozech pomocí vizuálního systému BTCAM612, který je ve stávající konfiguraci instalován v tuzemsku a několika zemích ve světě. Systém je vyvíjen ve spolupráci s brněnskou vývojovou firmou CAMEA spol. s r.o. a je jejím výhradním vlastníkem. V samotné práci je postupně popsán celý proces kontroly kvality láhve. V první řadě je to hardwarové pořízení snímků tří hlavních částí láhve podléhajících inspekci. Jedná se o hrdlo, dno a stěnu láhve. Následují kapitoly o zpracování obrazu a klasifikaci příznaků. Příznaky jsou z obrazu získány na základě detekce nehomogenit skleněného materiálu. Velká část práce je zaměřena na filtraci syntetických vzorů ze dna láhve pomocí funkcí komplexních invariantů. Takové vzory se vyskytují v řadě provozů východních zemí, kde se v poslední době rozmáhá trh s inspekčními systémy a kontrolou kvality průmyslových linek vůbec.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT67029,
 author="Karel {Horák}",
 title="Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii",
 annote="Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení závadnosti skleněných lahví v potravinářských provozech pomocí vizuálního systému BTCAM612, který je ve stávající konfiguraci instalován v tuzemsku a několika zemích ve světě. Systém je vyvíjen ve spolupráci s brněnskou vývojovou firmou CAMEA spol. s r.o. a je jejím výhradním vlastníkem.
V samotné práci je postupně popsán celý proces kontroly kvality láhve. V první řadě je to hardwarové pořízení snímků tří hlavních částí láhve podléhajících inspekci. Jedná se o hrdlo, dno a stěnu láhve. Následují kapitoly o zpracování obrazu a klasifikaci příznaků. Příznaky jsou z obrazu získány na základě detekce nehomogenit skleněného materiálu. Velká část práce je zaměřena na filtraci syntetických vzorů ze dna láhve pomocí funkcí komplexních invariantů. Takové vzory se vyskytují v řadě provozů východních zemí, kde se v poslední době rozmáhá trh s inspekčními systémy a kontrolou kvality průmyslových linek vůbec.",
 address="VUTIUM",
 chapter="67029",
 institution="VUTIUM",
 year="2008",
 month="june",
 pages="1--31",
 publisher="VUTIUM",
 type="dissertation"
}