Publication detail

Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou

Original Title

Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou

Czech Title

Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou

Language

cs

Original Abstract

Metoda plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou metodou je vhodná ke stanovení modulů pružnosti a okamžité napjatosti zdiva.

Czech abstract

Metoda plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou metodou je vhodná ke stanovení modulů pružnosti a okamžité napjatosti zdiva.

BibTex


@phdthesis{BUT66951,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou",
 annote="Metoda plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou metodou je vhodná ke stanovení modulů pružnosti a okamžité napjatosti zdiva.",
 address="VUT Brno",
 chapter="66951",
 institution="VUT Brno",
 year="2005",
 month="march",
 pages="1--108",
 publisher="VUT Brno",
 type="dissertation"
}