Publication detail

Vytápěcí systémy a klimatizace

Original Title

Vytápěcí systémy a klimatizace

Czech Title

Vytápěcí systémy a klimatizace

Language

cs

Original Abstract

V publikaci jsou uvedeny nejnovější poznatky z oblasti komponent a systémů pro vytápění a klimatizaci, včetně používané měřicí a regulační techniky a automatického řízení. Publikace zahrnuje i nejnovější poznatky a přístupy používané při řešení problematiky v dané oblasti.

Czech abstract

V publikaci jsou uvedeny nejnovější poznatky z oblasti komponent a systémů pro vytápění a klimatizaci, včetně používané měřicí a regulační techniky a automatického řízení. Publikace zahrnuje i nejnovější poznatky a přístupy používané při řešení problematiky v dané oblasti.

BibTex


@manual{BUT66863,
 author="Eva {Janotková} and Milan {Pavelek} and Jiří {Hejčík} and Ladislav {Ochrana} and Jan {Fiedler} and Jiří {Pospíšil} and František {Vdoleček} and Zdeněk {Němec}",
 title="Vytápěcí systémy a klimatizace",
 annote="V publikaci jsou uvedeny nejnovější poznatky z oblasti komponent a systémů pro vytápění a klimatizaci, včetně používané měřicí a regulační techniky a automatického řízení. Publikace zahrnuje i nejnovější poznatky a přístupy používané při řešení problematiky v dané oblasti.",
 address="FSI VUT v Brně",
 chapter="66863",
 institution="FSI VUT v Brně",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="september",
 pages="1--93",
 publisher="FSI VUT v Brně",
 type="directory"
}