Publication detail

Zpětné rušivé vlivy osvětlovacích soustav na napájecí síť

Drápela, J.

Original Title

Zpětné rušivé vlivy osvětlovacích soustav na napájecí síť

Czech Title

Zpětné rušivé vlivy osvětlovacích soustav na napájecí síť

Language

cs

Original Abstract

Disertační práce se zabývá zpětnými rušivými vlivy světelných zdrojů osvětlovacích soustav na napájecí síť, které jsou součástí vzájemné interference v nízko-frekvenční oblasti. Konkrétně je zaměřena na odběr světelných zdrojů a osvětlovacích soustav v ustáleném stavu, spojený s generováním harmonických proudů, jejich šířením v napájecí síti a dopadem na provoz typického napájecího elektrického systému. V první části je práce zaměřena na analýzu odběru všech obvykle používaných nebo perspektivních typů světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování v základním a ustáleném stavu při sinusovém jmenovitém napájecím napětí. Součástí analýzy je rozbor funkce světelných zdrojů, nutný pro určení hodnot charakteristik odběru a jejich rozsahu, v závislosti na typu, zapojení a dimenzování světelného zdroje. Pro stanovení rozsahu hodnot charakteristik odběru, s ohledem na možná technická řešení, správnou funkci světelného zdroje, platné normy a ekonomickou efektivnost, jsou použity zjednodušené výpočty na základě předpokládaného průběhu odebíraného proudu, simulace odběru na sestavených modelech a měření odběru reálných světelných zdrojů. V dalším jsou uvedeny výsledky měření a vyhodnocení vlivu harmonického zkreslení napájecího napětí na odběr jednotlivých typů světelných zdrojů. Druhá část se zabývá sčítáním harmonických proudů světelných zdrojů a jejich šířením v třífázové nn napájecí síti, a účinkem celkového odběru osvětlovacích soustav na zatížení napájecích vedení, ztráty v napájecí síti a deformaci napětí v napájecím bodě. Výsledkem práce je souhrnná analýza odběru světelných zdrojů a průvodních jevů, které souvisí se zapojením světelných zdrojů do rozsáhlých třífázových osvětlovacích soustav, s vytvořením podkladů pro stanovení pravděpodobného charakteru odběru osvětlovací soustavy a jeho bezprostřední vliv na zatížení napájecích vedení a deformaci napětí, na základě použitých typů světelných zdrojů, parametrů napětí v místě připojení, konfigurace a topologie osvětlovacích soustav a na podmínkách připojení na napájecí soustavu.

Czech abstract

Disertační práce se zabývá zpětnými rušivými vlivy světelných zdrojů osvětlovacích soustav na napájecí síť, které jsou součástí vzájemné interference v nízko-frekvenční oblasti. Konkrétně je zaměřena na odběr světelných zdrojů a osvětlovacích soustav v ustáleném stavu, spojený s generováním harmonických proudů, jejich šířením v napájecí síti a dopadem na provoz typického napájecího elektrického systému. V první části je práce zaměřena na analýzu odběru všech obvykle používaných nebo perspektivních typů světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování v základním a ustáleném stavu při sinusovém jmenovitém napájecím napětí. Součástí analýzy je rozbor funkce světelných zdrojů, nutný pro určení hodnot charakteristik odběru a jejich rozsahu, v závislosti na typu, zapojení a dimenzování světelného zdroje. Pro stanovení rozsahu hodnot charakteristik odběru, s ohledem na možná technická řešení, správnou funkci světelného zdroje, platné normy a ekonomickou efektivnost, jsou použity zjednodušené výpočty na základě předpokládaného průběhu odebíraného proudu, simulace odběru na sestavených modelech a měření odběru reálných světelných zdrojů. V dalším jsou uvedeny výsledky měření a vyhodnocení vlivu harmonického zkreslení napájecího napětí na odběr jednotlivých typů světelných zdrojů. Druhá část se zabývá sčítáním harmonických proudů světelných zdrojů a jejich šířením v třífázové nn napájecí síti, a účinkem celkového odběru osvětlovacích soustav na zatížení napájecích vedení, ztráty v napájecí síti a deformaci napětí v napájecím bodě. Výsledkem práce je souhrnná analýza odběru světelných zdrojů a průvodních jevů, které souvisí se zapojením světelných zdrojů do rozsáhlých třífázových osvětlovacích soustav, s vytvořením podkladů pro stanovení pravděpodobného charakteru odběru osvětlovací soustavy a jeho bezprostřední vliv na zatížení napájecích vedení a deformaci napětí, na základě použitých typů světelných zdrojů, parametrů napětí v místě připojení, konfigurace a topologie osvětlovacích soustav a na podmínkách připojení na napájecí soustavu.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT66796,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Zpětné rušivé vlivy osvětlovacích soustav na napájecí síť",
 annote="Disertační práce se zabývá zpětnými rušivými vlivy světelných zdrojů osvětlovacích soustav na napájecí síť, které jsou součástí vzájemné interference v nízko-frekvenční oblasti. Konkrétně je zaměřena na odběr světelných zdrojů a osvětlovacích soustav v ustáleném stavu, spojený s generováním harmonických proudů, jejich šířením v napájecí síti a dopadem na provoz typického napájecího elektrického systému.
V první části je práce zaměřena na analýzu odběru všech obvykle používaných nebo perspektivních typů světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování v základním a ustáleném stavu při sinusovém jmenovitém napájecím napětí. Součástí analýzy je rozbor funkce světelných zdrojů, nutný pro určení hodnot charakteristik odběru a jejich rozsahu, v závislosti na typu, zapojení a dimenzování světelného zdroje. Pro stanovení rozsahu hodnot charakteristik odběru, s ohledem na možná technická řešení, správnou funkci světelného zdroje, platné normy a ekonomickou efektivnost, jsou použity zjednodušené výpočty na základě předpokládaného průběhu odebíraného proudu, simulace odběru na sestavených modelech a měření odběru reálných světelných zdrojů. V dalším jsou uvedeny výsledky měření a vyhodnocení vlivu harmonického zkreslení napájecího napětí na odběr jednotlivých typů světelných zdrojů. 
Druhá část se zabývá sčítáním harmonických proudů světelných zdrojů a jejich šířením v třífázové nn napájecí síti, a účinkem celkového odběru osvětlovacích soustav na zatížení napájecích vedení, ztráty v napájecí síti a deformaci napětí v napájecím bodě. 
Výsledkem práce je souhrnná analýza odběru světelných zdrojů a průvodních jevů, které souvisí se zapojením světelných zdrojů do rozsáhlých třífázových osvětlovacích soustav, s vytvořením podkladů pro stanovení pravděpodobného charakteru odběru osvětlovací soustavy a jeho bezprostřední vliv na zatížení napájecích vedení a deformaci napětí, na základě použitých typů světelných zdrojů, parametrů napětí v místě připojení, konfigurace a topologie osvětlovacích soustav a na podmínkách připojení na napájecí soustavu.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="66796",
 institution="VUT v Brně",
 year="2006",
 month="september",
 pages="1",
 publisher="VUT v Brně",
 type="dissertation"
}