Publication detail

Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů

Original Title

Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů

Czech Title

Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů

Language

cs

Original Abstract

Modelování a simulace tvoří širokou oblast informačních technologií, která se věnuje zkoumání reálného světa prostřednictvím jeho abstrakcí a experimentů nad těmito abstrakcemi. Modelování obsahuje obecně dvě úrovně: modelování statické struktury systémů a modelování jejich chování. Simulaci, tj. experimentování s modelem, pak chápeme jako interpretaci chování modelu na základě popisu chování jeho struktur. Pro popis dynamických aspektů modelu lze použít různá paradigmata a formalismy. Tato práce vychází z Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), které byly vyvinuty na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. OOPN s výhodou kombinují přednosti Petriho sítí (formální základ, přirozený popis paralelismu) a objektové orientace (strukturalizace modelu, přirozená tvorba instancí podstruktur).

Moderní simulační systémy jsou stále komplikovanější a komplexnější. S tímto trendem roste i potřeba prostředků pro snadnou, příp. automatickou konfiguraci a adaptaci schopností systémů pro různé aplikační podmínky. Jako použitelné řešení se jeví koncept tzv. otevřených implementací, které zpřístupňují některé aspekty interní implementace systémů a tím umožňují jejich kontrolu. Základním prostředkem pro vyjádření otevřené implementace je zajištění obecného implementačního rámce (framework), který usnadňuje práci uživatelů, ať už v podobě navrhování či používání otevřených implementací. Jedním z takových rámců je metaúrovňová architektura a s ní spojený metaobjektový protokol (MOP). MOP zajišťuje řešení založené na objektové orientaci, které může být jednoduše integrováno do klasických vývojových procesů. MOP je velmi široce uplatňován v moderních operačních systémech a jazycích, kde nabízí elegantní a uniformní způsob programování založený na reflektivních konceptech.

Disertační práce vychází z myšlenky otevřené implementace simulačního systému konvergujícího do zjednodušené formy operačního systému, který slouží pro modelování, simulaci a prototypování složitých problémů. Výhody otevřené implementace se projeví především ve velké flexibilitě systému umožňující inkrementální vývoj modelů, jednoduchou aplikovatelnost speciálních simulačních technik či možnost adaptace prostředí vzhledem k měnícím se požadavkům, a to včetně možnosti měnit či kombinovat různé vyjadřovací prostředky (OOPN, Smalltalk apod.)

Czech abstract

Modelování a simulace tvoří širokou oblast informačních technologií, která se věnuje zkoumání reálného světa prostřednictvím jeho abstrakcí a experimentů nad těmito abstrakcemi. Modelování obsahuje obecně dvě úrovně: modelování statické struktury systémů a modelování jejich chování. Simulaci, tj. experimentování s modelem, pak chápeme jako interpretaci chování modelu na základě popisu chování jeho struktur. Pro popis dynamických aspektů modelu lze použít různá paradigmata a formalismy. Tato práce vychází z Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), které byly vyvinuty na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. OOPN s výhodou kombinují přednosti Petriho sítí (formální základ, přirozený popis paralelismu) a objektové orientace (strukturalizace modelu, přirozená tvorba instancí podstruktur).

Moderní simulační systémy jsou stále komplikovanější a komplexnější. S tímto trendem roste i potřeba prostředků pro snadnou, příp. automatickou konfiguraci a adaptaci schopností systémů pro různé aplikační podmínky. Jako použitelné řešení se jeví koncept tzv. otevřených implementací, které zpřístupňují některé aspekty interní implementace systémů a tím umožňují jejich kontrolu. Základním prostředkem pro vyjádření otevřené implementace je zajištění obecného implementačního rámce (framework), který usnadňuje práci uživatelů, ať už v podobě navrhování či používání otevřených implementací. Jedním z takových rámců je metaúrovňová architektura a s ní spojený metaobjektový protokol (MOP). MOP zajišťuje řešení založené na objektové orientaci, které může být jednoduše integrováno do klasických vývojových procesů. MOP je velmi široce uplatňován v moderních operačních systémech a jazycích, kde nabízí elegantní a uniformní způsob programování založený na reflektivních konceptech.

Disertační práce vychází z myšlenky otevřené implementace simulačního systému konvergujícího do zjednodušené formy operačního systému, který slouží pro modelování, simulaci a prototypování složitých problémů. Výhody otevřené implementace se projeví především ve velké flexibilitě systému umožňující inkrementální vývoj modelů, jednoduchou aplikovatelnost speciálních simulačních technik či možnost adaptace prostředí vzhledem k měnícím se požadavkům, a to včetně možnosti měnit či kombinovat různé vyjadřovací prostředky (OOPN, Smalltalk apod.)

BibTex


@phdthesis{BUT66726,
  author="Radek {Kočí}",
  title="Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů",
  annote="Modelování a simulace tvoří širokou oblast informačních technologií,
která se věnuje zkoumání reálného světa prostřednictvím jeho abstrakcí
a experimentů nad těmito abstrakcemi. Modelování obsahuje obecně dvě
úrovně: modelování statické struktury systémů a modelování jejich
chování. Simulaci, tj. experimentování s modelem, pak chápeme jako
interpretaci chování modelu na základě popisu chování jeho struktur.
Pro popis dynamických aspektů modelu lze použít různá paradigmata a
formalismy. Tato práce vychází z Objektově orientovaných Petriho sítí
(OOPN), které byly vyvinuty na Fakultě informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně. OOPN s výhodou kombinují přednosti
Petriho sítí (formální základ, přirozený popis paralelismu) a objektové
orientace (strukturalizace modelu, přirozená tvorba instancí
podstruktur).


Moderní simulační systémy jsou stále komplikovanější a komplexnější. S tímto trendem roste i potřeba prostředků pro snadnou, příp. automatickou konfiguraci a adaptaci schopností systémů pro různé aplikační podmínky. Jako použitelné řešení se jeví koncept tzv. otevřených implementací, které zpřístupňují některé aspekty interní implementace systémů a tím umožňují jejich kontrolu. Základním prostředkem pro vyjádření otevřené implementace je zajištění obecného implementačního rámce (framework), který usnadňuje práci uživatelů, ať už v podobě navrhování či používání otevřených implementací. Jedním z takových rámců je metaúrovňová architektura a s ní spojený metaobjektový protokol (MOP). MOP zajišťuje řešení založené na objektové orientaci, které může být jednoduše integrováno do klasických vývojových procesů. MOP je velmi široce uplatňován v moderních operačních systémech a jazycích, kde nabízí elegantní a uniformní způsob programování založený na reflektivních konceptech.

Disertační práce vychází z myšlenky otevřené implementace simulačního systému konvergujícího do zjednodušené formy operačního systému, který slouží pro modelování, simulaci a prototypování složitých problémů. Výhody otevřené implementace se projeví především ve velké flexibilitě systému umožňující inkrementální vývoj modelů, jednoduchou aplikovatelnost speciálních simulačních technik či možnost adaptace prostředí vzhledem k měnícím se požadavkům, a to včetně možnosti měnit či kombinovat různé vyjadřovací prostředky (OOPN, Smalltalk apod.)", chapter="66726", year="2004", month="october", type="dissertation" }