Publication detail

Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů

Original Title

Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů

Czech Title

Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů

Language

cs

BibTex


@phdthesis{BUT66655,
  author="Jan {Roupec}",
  title="Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů",
  chapter="66655",
  year="2001",
  month="january",
  type="dissertation"
}