Publication detail

Možnost modifikace programového systému ANSYS

Original Title

Možnost modifikace programového systému ANSYS

Czech Title

Možnost modifikace programového systému ANSYS

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje postup implementace konečných prvků do programového systému ANSYS. Jako příklad, v příspěvku popsaného postupu a způsobu implementace, jsou v článku uvedeny a popsány uživatelské prvky USER102 a USER103, které byly úspěšně začleněny do knihovny konečných prvků systému. Konečný prvek USER102 je rovinným (2D) tří-uzlovým prutovým prvkem, který lze použít při výpočtech rovinných betonových prutových konstrukcí s uvažováním fyzikálně nelineárního chování materiálů. Prvek USER103 je prostorovým čtyř-uzlovým prvkem (3D), který je možné použít k prostorovému modelování betonových konstrukcí včetně uvažování vlivu reologických vlastností betonu nebo také nelineárního chování materiálů.

Czech abstract

Článek popisuje postup implementace konečných prvků do programového systému ANSYS. Jako příklad, v příspěvku popsaného postupu a způsobu implementace, jsou v článku uvedeny a popsány uživatelské prvky USER102 a USER103, které byly úspěšně začleněny do knihovny konečných prvků systému. Konečný prvek USER102 je rovinným (2D) tří-uzlovým prutovým prvkem, který lze použít při výpočtech rovinných betonových prutových konstrukcí s uvažováním fyzikálně nelineárního chování materiálů. Prvek USER103 je prostorovým čtyř-uzlovým prvkem (3D), který je možné použít k prostorovému modelování betonových konstrukcí včetně uvažování vlivu reologických vlastností betonu nebo také nelineárního chování materiálů.

BibTex


@inproceedings{BUT6639,
 author="Jan {Pěnčík} and Petr {Hradil}",
 title="Možnost modifikace programového systému ANSYS",
 annote="Článek popisuje postup implementace konečných prvků do programového systému ANSYS. Jako příklad, v příspěvku popsaného postupu a způsobu implementace, jsou v článku uvedeny a popsány uživatelské prvky USER102 a USER103, které byly úspěšně začleněny do knihovny konečných prvků systému. 
Konečný prvek USER102 je rovinným (2D) tří-uzlovým prutovým prvkem, který lze použít při výpočtech rovinných betonových prutových konstrukcí s uvažováním fyzikálně nelineárního chování materiálů. Prvek USER103 je prostorovým čtyř-uzlovým prvkem (3D), který je možné použít k prostorovému modelování betonových konstrukcí včetně uvažování vlivu reologických vlastností betonu nebo také nelineárního chování materiálů.
",
 address="SVS FEM s.r.o.",
 booktitle="Sborník přednášek 9. ANSYS Users Meeting Česká republika a Slovensko",
 chapter="6639",
 institution="SVS FEM s.r.o.",
 year="2001",
 month="september",
 pages="1",
 publisher="SVS FEM s.r.o.",
 type="conference paper"
}