Publication detail

Optoelectronics and optical fiber sensors in engineering education

TOMÁNEK, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.

Original Title

Optoelectronics and optical fiber sensors in engineering education

Czech Title

Optoelektronika a optické vláknové senzory v inženýrské výuce

English Title

Optoelectronics and optical fiber sensors in engineering education

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In present days, the automation of production, and a need of special sensors for robotics, nanotechnology increases. Most of students arriving at Technical Universities have only basic knowledge of fundamental of optics, optoelectronics, sensors and unsufficient experince with laboratory work. The main goal of paper is a description of innovation in optional course on Fundamentals of Optoelectronics, allowing to students new knowledge of principals of physics employed in optoelectronics leading to the moderm measurement methods.

Czech abstract

V současné době vzrůstá automatizace výroby a tím i potřeba speciálních senzorů pro robotiku, nanotechnologie.Většina studentů přicházejících na technické univerzity nemá ani základní znalosti o optice, optoelektronice a sensorech a má jen minmální zkušenosti s laboratorní prací. Hlavním cílem tohoto článku je popis inovací doporučeného kursu Fyzikální základy optoelektroniky. Tento projekt umožní studentům rozšířit znalosti fyzikálních principů používaných v optoelektronice a fotonice, které vedou k moderním metodám měření fyzikálních veličin.

English abstract

In present days, the automation of production, and a need of special sensors for robotics, nanotechnology increases. Most of students arriving at Technical Universities have only basic knowledge of fundamental of optics, optoelectronics, sensors and unsufficient experince with laboratory work. The main goal of paper is a description of innovation in optional course on Fundamentals of Optoelectronics, allowing to students new knowledge of principals of physics employed in optoelectronics leading to the moderm measurement methods.

Keywords

optoelectronics, optical fiber sensor, education

Released

25.10.2001

Publisher

STU Bratislava

Location

Bratislava

ISBN

80-227-1591-3

Book

CO-MAT-TECH 2001

Edition

sv.2

Pages from

390

Pages to

394

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT6630,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Naděžda {Uhdeová} and Pavel {Dobis} and Jitka {Brüstlová}",
 title="Optoelectronics and optical fiber sensors in engineering education",
 annote="In present days, the automation of production, and a need of special sensors for robotics, nanotechnology increases. Most of students arriving at Technical Universities have only basic knowledge of fundamental of optics, optoelectronics, sensors and unsufficient experince with laboratory work.
The main goal of paper is a description of innovation in optional course on Fundamentals of Optoelectronics, allowing to students new knowledge of principals of physics employed in optoelectronics leading to the moderm measurement methods.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="CO-MAT-TECH 2001",
 chapter="6630",
 edition="sv.2",
 institution="STU Bratislava",
 year="2001",
 month="october",
 pages="390",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}