Publication detail

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

Original Title

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

Czech Title

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

Language

cs

Original Abstract

V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.

Czech abstract

V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.

BibTex


@proceedings{BUT66201,
 author="Lucy {Vojtová} and Lenka {Michlovská} and Josef {Jančář}",
 title="Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů",
 annote="V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.",
 address="MSD",
 booktitle="Bioimplantologie 2011, Odpobrný program a sborník přednášek",
 chapter="66201",
 edition="1",
 institution="MSD",
 year="2011",
 month="april",
 pages="30--30",
 publisher="MSD",
 type="conference proceedings"
}