Publication detail

Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování

LISÝ, M. BALÁŠ, M. SKÁLA, Z.

Original Title

Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování

Czech Title

Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se věnuje možnosti čistění plynu vznikajícího ze zplyňování biomasy, zejména odstraňování dehtů, pomocí katalytického štěpení. V úvodu je uvedeno stručné rozdělení metod využívaných k odstraňování dehtů. Hlavní důraz je pak kladen na popis poloprovozního kontinuálně pracujícího filtru se sesuvným ložem, který slouží k redukci dehtů a prachu obsažených v plynu. Jsou zde uvedeny základní parametry filtru, základní provozní podmínky a dosažené výsledky.

Czech abstract

Tento článek se věnuje možnosti čistění plynu vznikajícího ze zplyňování biomasy, zejména odstraňování dehtů, pomocí katalytického štěpení. V úvodu je uvedeno stručné rozdělení metod využívaných k odstraňování dehtů. Hlavní důraz je pak kladen na popis poloprovozního kontinuálně pracujícího filtru se sesuvným ložem, který slouží k redukci dehtů a prachu obsažených v plynu. Jsou zde uvedeny základní parametry filtru, základní provozní podmínky a dosažené výsledky.

Documents

BibTex


@proceedings{BUT65688,
 author="Martin {Lisý} and Marek {Baláš} and Zdeněk {Skála}",
 title="Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování",
 annote="Tento článek se věnuje možnosti čistění plynu vznikajícího ze zplyňování biomasy, zejména odstraňování dehtů, pomocí katalytického štěpení. V úvodu je uvedeno stručné rozdělení metod využívaných k odstraňování dehtů. Hlavní důraz je pak kladen na popis poloprovozního kontinuálně pracujícího filtru se sesuvným ložem, který slouží k redukci dehtů a prachu obsažených v plynu. Jsou zde uvedeny základní parametry filtru, základní provozní podmínky a dosažené výsledky.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="ERIN 2009, sborník přednášek",
 chapter="65688",
 edition="1",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2009",
 month="april",
 pages="1--6",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference proceedings"
}