Publication detail

Očekávaný technický stav ES ČR v přechodném období a jeho vliv na ekonomii fungování energetických subjektů

Original Title

Očekávaný technický stav ES ČR v přechodném období a jeho vliv na ekonomii fungování energetických subjektů

Czech Title

Očekávaný technický stav ES ČR v přechodném období a jeho vliv na ekonomii fungování energetických subjektů

Language

cs

Original Abstract

Elektrizační soustava ČR se v současném období nachází ve složité situaci přechodu od plánovitého provozu vertikálně integrovaných struktur k tržnímu provozu deregulovaných utilitních společností. I v tomto období je však zapotřebí analýza vývoje celostátní úrovni, tj. na úrovni přesahující rámec jedné společnosti, neboť elektroenergetická zařízení jsou investičně zpravidla velmi náročná a jejich realizace je dlouhodobá a těsně souvisí se státní politikou v elektroenergetice. Předmětem analýzy v článku jsou následující body: vývoj poptávky po elektřině, stav výrobní základny ES ČR, stav elektrických sítí ES ČR, provoz soustavy v roce 2001, provoz soustavy ve střednědobé perspektivě, bilance elektřiny, hodnocení schopnosti zabezpečení podpůrných služeb, palivové bilance, bilance emisí, elektrické sítě v podmínkách přechodu k otevřenému trhu s elektřinou a mezistátní propojení a výměny energie.

Czech abstract

Elektrizační soustava ČR se v současném období nachází ve složité situaci přechodu od plánovitého provozu vertikálně integrovaných struktur k tržnímu provozu deregulovaných utilitních společností. I v tomto období je však zapotřebí analýza vývoje celostátní úrovni, tj. na úrovni přesahující rámec jedné společnosti, neboť elektroenergetická zařízení jsou investičně zpravidla velmi náročná a jejich realizace je dlouhodobá a těsně souvisí se státní politikou v elektroenergetice. Předmětem analýzy v článku jsou následující body: vývoj poptávky po elektřině, stav výrobní základny ES ČR, stav elektrických sítí ES ČR, provoz soustavy v roce 2001, provoz soustavy ve střednědobé perspektivě, bilance elektřiny, hodnocení schopnosti zabezpečení podpůrných služeb, palivové bilance, bilance emisí, elektrické sítě v podmínkách přechodu k otevřenému trhu s elektřinou a mezistátní propojení a výměny energie.

BibTex


@inproceedings{BUT6565,
  author="Karel {Liedermann}",
  title="Očekávaný technický stav ES ČR v přechodném období a jeho vliv na ekonomii fungování energetických subjektů",
  annote="Elektrizační soustava ČR se v současném období nachází ve složité situaci přechodu od plánovitého provozu vertikálně integrovaných struktur k tržnímu provozu deregulovaných utilitních společností. I v tomto období je však zapotřebí analýza vývoje celostátní úrovni, tj. na úrovni přesahující rámec jedné společnosti, neboť elektroenergetická zařízení jsou investičně zpravidla velmi náročná a jejich realizace je dlouhodobá a těsně souvisí se státní politikou v elektroenergetice. Předmětem analýzy v článku jsou následující body: vývoj poptávky po elektřině, stav výrobní základny ES ČR, stav elektrických sítí ES ČR, provoz soustavy v roce 2001, provoz soustavy ve střednědobé perspektivě, bilance elektřiny, hodnocení schopnosti zabezpečení podpůrných služeb, palivové bilance, bilance emisí, elektrické sítě v podmínkách přechodu k otevřenému trhu s elektřinou a mezistátní propojení a výměny energie.",
  chapter="6565",
  year="2000",
  month="november",
  type="conference paper"
}