Publication detail

Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka.

Original Title

Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka.

Czech Title

Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka.

Language

cs

Original Abstract

Tvorba dvou počítačových modelů lidského dýchacího traktu. Jeden model získaný skenováním člověka in vivo, pokrývající šest bifurkací, jeden model získaný skenováním in vitro, pokrývající 21 bifurkací.

Czech abstract

Tvorba dvou počítačových modelů lidského dýchacího traktu. Jeden model získaný skenováním člověka in vivo, pokrývající šest bifurkací, jeden model získaný skenováním in vitro, pokrývající 21 bifurkací.

BibTex


@techreport{BUT65637,
  author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha} and Jan {Jedelský}",
  title="Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka.",
  annote="Tvorba dvou počítačových modelů lidského dýchacího traktu. Jeden model získaný skenováním člověka in vivo, pokrývající šest bifurkací, jeden model získaný skenováním in vitro, pokrývající 21 bifurkací.",
  chapter="65637",
  year="2005",
  month="november",
  type="report"
}