Publication detail

Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.

Original Title

Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.

Czech Title

Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.

Language

cs

Original Abstract

Parametrická studie vlivu rotačního atomizéru a jeho geometrie na kvalitu spreje. Modelování proudění a transportu částic v reaktoru.

Czech abstract

Parametrická studie vlivu rotačního atomizéru a jeho geometrie na kvalitu spreje. Modelování proudění a transportu částic v reaktoru.

BibTex


@techreport{BUT65636,
  author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha} and Jiří {Hejčík}",
  title="Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.",
  annote="Parametrická studie vlivu rotačního atomizéru a jeho geometrie na kvalitu spreje. Modelování proudění a transportu částic v reaktoru.",
  chapter="65636",
  year="2005",
  month="november",
  type="report"
}