Publication detail

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"

Original Title

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"

Czech Title

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"

Language

cs

Original Abstract

Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou statických a mobilních optických spojů. Řešena je jak problematika modelování spojů, tak experimentální ověření vypracovaných modelů

Czech abstract

Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou statických a mobilních optických spojů. Řešena je jak problematika modelování spojů, tak experimentální ověření vypracovaných modelů

BibTex


@techreport{BUT65548,
  author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Aleš {Prokeš} and Lucie {Hudcová}",
  title="Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"",
  annote="Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou statických a mobilních optických spojů. Řešena je jak problematika modelování spojů, tak experimentální ověření vypracovaných modelů",
  chapter="65548",
  year="2009",
  month="december",
  pages="1--30",
  type="report"
}