Publication detail

GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ADIABATICKÉ ABSORPCE V P-T-X DIAGRAMECH PRACOVNÍCH DVOJIC ABSORPČNÍCH OBĚHŮ "NH3 - H2O"

POSPÍŠIL, J. SKÁLA, Z.

Original Title

GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ADIABATICKÉ ABSORPCE V P-T-X DIAGRAMECH PRACOVNÍCH DVOJIC ABSORPČNÍCH OBĚHŮ "NH3 - H2O"

Czech Title

GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ADIABATICKÉ ABSORPCE V P-T-X DIAGRAMECH PRACOVNÍCH DVOJIC ABSORPČNÍCH OBĚHŮ "NH3 - H2O"

Language

cs

Original Abstract

Zpráva představuje s novými pomocnými čarami doplňujícími běžně používané p-t-x diagrami roztoku H2O-NH3. Pomocné čáry umožňují správné určení polohy procesu adiabatické sorpce.

Czech abstract

Zpráva představuje s novými pomocnými čarami doplňujícími běžně používané p-t-x diagrami roztoku H2O-NH3. Pomocné čáry umožňují správné určení polohy procesu adiabatické sorpce.

Documents

BibTex


@techreport{BUT65321,
 author="Jiří {Pospíšil} and Zdeněk {Skála}",
 title="GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ADIABATICKÉ ABSORPCE V P-T-X DIAGRAMECH PRACOVNÍCH DVOJIC ABSORPČNÍCH OBĚHŮ "NH3 - H2O"",
 annote="Zpráva představuje s novými pomocnými čarami doplňujícími běžně používané p-t-x diagrami roztoku H2O-NH3. Pomocné čáry umožňují správné určení polohy procesu adiabatické sorpce.",
 address="VUT FSI EU",
 chapter="65321",
 institution="VUT FSI EU",
 year="2007",
 month="june",
 pages="1--10",
 publisher="VUT FSI EU",
 type="report"
}