Publication detail

Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích

Original Title

Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích

Czech Title

Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65113,
  author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal}",
  title="Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích",
  chapter="65113",
  year="2002",
  month="december",
  type="report"
}