Publication detail

Aplikace digitální separace řeči v komunkačních technologiích

Original Title

Aplikace digitální separace řeči v komunkačních technologiích

Czech Title

Aplikace digitální separace řeči v komunkačních technologiích

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65110,
  author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal}",
  title="Aplikace digitální separace řeči v komunkačních technologiích",
  chapter="65110",
  year="2002",
  month="may",
  type="report"
}