Publication detail

Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155

Original Title

Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155

Czech Title

Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65069,
  author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Jiří {Němeček} and Viera {Biolková}",
  title="Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155",
  chapter="65069",
  year="2002",
  month="january",
  type="report"
}