Publication detail

Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002

Original Title

Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002

Czech Title

Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65066,
  author="Martin {Vondra} and Zdeněk {Smékal}",
  title="Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002",
  chapter="65066",
  year="2002",
  month="december",
  type="report"
}