Publication detail

Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech

HELA, R., BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech

Czech Title

Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech

Language

cs

Original Abstract

Popílek vznikající při spalování tuhých paliv patří k odpadním materiálům, které jsou produkovány ve velkých objemech. Problematika jeho vhodného zpracování je významná nejen z hlediska ekologického, ale i ekonomického, které souvisí s výstavbou a udržováním uložišť. Jako efektivní řešení se jeví využití popílku pro výrobu stavebních hmot. Jedna z možností zpracování popílku je při výrobě transportbetonu. Příspěvek se zabývá ověřením vlivu přídavku popílku do betonu jako částečné náhrady cementu na výsledné vlastnosti betonu.

Czech abstract

Popílek vznikající při spalování tuhých paliv patří k odpadním materiálům, které jsou produkovány ve velkých objemech. Problematika jeho vhodného zpracování je významná nejen z hlediska ekologického, ale i ekonomického, které souvisí s výstavbou a udržováním uložišť. Jako efektivní řešení se jeví využití popílku pro výrobu stavebních hmot. Jedna z možností zpracování popílku je při výrobě transportbetonu. Příspěvek se zabývá ověřením vlivu přídavku popílku do betonu jako částečné náhrady cementu na výsledné vlastnosti betonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT6488,
 author="Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech",
 annote="Popílek vznikající při spalování tuhých paliv patří k odpadním materiálům, které jsou produkovány ve velkých objemech. Problematika jeho vhodného zpracování je významná nejen z hlediska ekologického, ale i ekonomického, které souvisí s výstavbou a udržováním uložišť. Jako efektivní řešení se jeví využití popílku pro výrobu stavebních hmot. Jedna z možností zpracování popílku je při výrobě transportbetonu. Příspěvek se zabývá ověřením vlivu přídavku popílku do betonu jako částečné náhrady cementu na výsledné vlastnosti betonu.",
 address="TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost",
 booktitle="Betón 2001",
 chapter="6488",
 institution="TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost",
 year="2001",
 month="january",
 pages="64",
 publisher="TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost",
 type="conference paper"
}