Publication detail

RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. Dílčí zpráva o řešení projektu GAČR, reg.č. 102/00/1084

Original Title

RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. Dílčí zpráva o řešení projektu GAČR, reg.č. 102/00/1084

Czech Title

RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. Dílčí zpráva o řešení projektu GAČR, reg.č. 102/00/1084

Language

cs

Original Abstract

Výzkumný projekt se zabývá novými metodami vytažení řečového signálu ze šumu pro zpracování v reálném čase. Je navržena původní separační metoda mapování spektrogramu, která je již implementována na signálovém procesoru Motorola DSP56307 pro provedení v reálném čase. Je zkoumáno automatické určování prahu pro spektrální mapovací metodu tak, aby metoda mohla pracovat automaticky bez vnějšího zásahu. Jsou zkoumány metody použití vlnkové transformace, která vylepšuje mapování spektrogramu. Pomocí vlnkového rozkladu je potlačen šum i v místech, kde je zřetelná řečová aktivita. Dále je zkoumána metoda analýzy řečového signálu se šumem a rušením a metoda následné syntézy řečového signálu již bez šumu. K syntéze js navržen kesptrální model hlasového traktu obsahující jak formanty, tak i antiformanty.

Czech abstract

Výzkumný projekt se zabývá novými metodami vytažení řečového signálu ze šumu pro zpracování v reálném čase. Je navržena původní separační metoda mapování spektrogramu, která je již implementována na signálovém procesoru Motorola DSP56307 pro provedení v reálném čase. Je zkoumáno automatické určování prahu pro spektrální mapovací metodu tak, aby metoda mohla pracovat automaticky bez vnějšího zásahu. Jsou zkoumány metody použití vlnkové transformace, která vylepšuje mapování spektrogramu. Pomocí vlnkového rozkladu je potlačen šum i v místech, kde je zřetelná řečová aktivita. Dále je zkoumána metoda analýzy řečového signálu se šumem a rušením a metoda následné syntézy řečového signálu již bez šumu. K syntéze js navržen kesptrální model hlasového traktu obsahující jak formanty, tak i antiformanty.

BibTex


@techreport{BUT64856,
 author="Zdeněk {Smékal}",
 title="RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. Dílčí zpráva o řešení projektu GAČR, reg.č. 102/00/1084",
 annote="Výzkumný projekt se zabývá novými metodami vytažení řečového signálu ze šumu pro zpracování v reálném čase. Je navržena původní separační metoda mapování spektrogramu, která je již implementována na signálovém procesoru Motorola DSP56307 pro provedení v reálném čase. Je zkoumáno automatické určování prahu pro spektrální mapovací metodu tak, aby metoda mohla pracovat automaticky bez vnějšího zásahu. Jsou zkoumány metody použití vlnkové transformace, která vylepšuje mapování spektrogramu. Pomocí vlnkového rozkladu je potlačen šum i v místech, kde je zřetelná řečová aktivita. Dále je zkoumána metoda analýzy řečového signálu se šumem a rušením a metoda následné syntézy řečového signálu již bez šumu. K syntéze js navržen kesptrální model hlasového traktu obsahující jak formanty, tak i antiformanty.",
 address="GAČR",
 booktitle="RTD Technologie hláskové separace zamaskované v šumu. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR, reg.č. 102/00/184",
 chapter="64856",
 institution="GAČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}