Publication detail

Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním

Original Title

Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním

Czech Title

Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním

Language

cs

Original Abstract

Jsou popsány některé metody používané pro návrh zesílení zděných piliřů. Pozornost je věnována bandážovaným pilířům, které jsou zesilovány ocelovými profily, výztužnou omítkou nebo betonem. Jsou představeny některé aspekty návrhu zesílení aplikující běžné návrhové rovnice, analyticky odvozenéů vztahy a numerické studie (fyzikálně lineární a nelineární) z hlediska maximální osové síly (únosnost).

Czech abstract

Jsou popsány některé metody používané pro návrh zesílení zděných piliřů. Pozornost je věnována bandážovaným pilířům, které jsou zesilovány ocelovými profily, výztužnou omítkou nebo betonem. Jsou představeny některé aspekty návrhu zesílení aplikující běžné návrhové rovnice, analyticky odvozenéů vztahy a numerické studie (fyzikálně lineární a nelineární) z hlediska maximální osové síly (únosnost).

BibTex


@inproceedings{BUT6434,
  author="Petr {Štěpánek}",
  title="Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním",
  annote="Jsou popsány některé metody používané pro návrh zesílení zděných piliřů. Pozornost je věnována bandážovaným pilířům, které jsou zesilovány ocelovými profily, výztužnou omítkou nebo betonem.
Jsou představeny některé aspekty návrhu zesílení aplikující běžné návrhové rovnice, analyticky odvozenéů vztahy a numerické studie (fyzikálně lineární a nelineární) z hlediska maximální osové síly (únosnost).",
  booktitle="Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století",
  chapter="6434",
  year="2001",
  month="january",
  pages="193",
  type="conference paper"
}