Publication detail

Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů

Original Title

Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů

Czech Title

Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů

Language

cs

Original Abstract

Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů

Czech abstract

Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů

BibTex


@misc{BUT63390,
 author="Milada {Vávrová} and Lucy {Vojtová} and Josef {Jančář} and Ludmila {Mravcová} and Josef {Čáslavský} and Michal {Rathouský}",
 title="Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů",
 annote="Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů",
 address="Ústav geotechniky SAV",
 booktitle="Zborník proceedings",
 chapter="63390",
 edition="1",
 institution="Ústav geotechniky SAV",
 year="2005",
 month="november",
 pages="173--177",
 publisher="Ústav geotechniky SAV",
 type="presentation"
}