Publication detail

Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II

Original Title

Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II

Czech Title

Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II

Language

cs

Original Abstract

Zhodnocení uspořádání předpolí vtoku na energetické poměry při turbinovém režimu a na tvorbu hladinových vírů při různých úrovních hladiny v nádrži Lipno II.

Czech abstract

Zhodnocení uspořádání předpolí vtoku na energetické poměry při turbinovém režimu a na tvorbu hladinových vírů při různých úrovních hladiny v nádrži Lipno II.

Documents

BibTex


@misc{BUT63250,
 author="Jan {Šulc}",
 title="Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II",
 annote="Zhodnocení uspořádání předpolí vtoku na energetické poměry při turbinovém režimu a na tvorbu hladinových vírů při různých úrovních hladiny v nádrži Lipno II.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="63250",
 institution="VUT v Brně",
 year="2009",
 month="september",
 pages="1--44",
 publisher="VUT v Brně",
 type="review"
}