Publication detail

D 1060/1 - Doplnění znaleckého posudku

KLEDUS, R. WEIGEL, L. VLČKOVÁ, I.

Original Title

D 1060/1 - Doplnění znaleckého posudku

Czech Title

D 1060/1 - Doplnění znaleckého posudku

Language

cs

Original Abstract

Doplněk ke znaleckému posudku C 1060 zodpovídá jaký objemový podíl změn jednotlivých prvků dlouhodobé životnosti připadá na rekonstrukci a jaký na přístavby a zda byli provedeny sondy.

Czech abstract

Doplněk ke znaleckému posudku C 1060 zodpovídá jaký objemový podíl změn jednotlivých prvků dlouhodobé životnosti připadá na rekonstrukci a jaký na přístavby a zda byli provedeny sondy.

Documents

BibTex


@misc{BUT63044,
  author="Robert {Kledus} and Lubomír {Weigel} and Iva {Vlčková}",
  title="D 1060/1 - Doplnění znaleckého posudku",
  annote="Doplněk ke znaleckému posudku C 1060 zodpovídá jaký objemový podíl změn jednotlivých prvků dlouhodobé životnosti připadá na rekonstrukci a jaký na přístavby a zda byli provedeny sondy.",
  chapter="63044",
  year="2005",
  month="november",
  type="review"
}