Publication detail

Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu

Original Title

Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu

Czech Title

Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu

Language

cs

Original Abstract

Závěrečná zpráva k expertnímu posouzení investičních projektů z technicko-ekonomického hlediska v rámci podopatření 4.2.2 SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu"

Czech abstract

Závěrečná zpráva k expertnímu posouzení investičních projektů z technicko-ekonomického hlediska v rámci podopatření 4.2.2 SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu"

BibTex


@misc{BUT62136,
  author="Leonora {Marková} and Petr {Štěpánek} and Rostislav {Drochytka} and Jana {Korytárová} and Alena {Tichá} and Libor {Matějka} and Vít {Motyčka} and Boris {Biely}",
  title="Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu",
  annote="Závěrečná zpráva k expertnímu posouzení investičních projektů z technicko-ekonomického hlediska v rámci podopatření 4.2.2 SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu"",
  chapter="62136",
  year="2005",
  month="september",
  type="review"
}