Publication detail

Betonové průmyslové podlahy

Original Title

Betonové průmyslové podlahy

Czech Title

Betonové průmyslové podlahy

Language

cs

Original Abstract

Kniha je určena projektantům, dodavatelům a studentům VŠ. Publikace popisuje základní problémy spojené s návrhem a s realizací podlahových betonových desek. Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Podloží betonových průmyslových podlah 2. Navrhování podlahových desek 3. Technologie provádění

Czech abstract

Kniha je určena projektantům, dodavatelům a studentům VŠ. Publikace popisuje základní problémy spojené s návrhem a s realizací podlahových betonových desek. Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Podloží betonových průmyslových podlah 2. Navrhování podlahových desek 3. Technologie provádění

BibTex


@book{BUT61905,
 author="Rudolf {Hela} and Petr {Klablena} and Josef {Krátký} and Petr {Štěpánek}",
 title="Betonové průmyslové podlahy",
 annote="Kniha je určena projektantům, dodavatelům a studentům VŠ. 
Publikace popisuje základní problémy spojené s návrhem a s realizací podlahových betonových desek. Kniha obsahuje následující kapitoly:
1. Podloží betonových průmyslových podlah
2. Navrhování podlahových desek
3. Technologie provádění",
 address="Informační centrum ČKAIT",
 booktitle=";Betonové průmyslové podlahy",
 chapter="61905",
 edition="Betonové stavitelství",
 institution="Informační centrum ČKAIT",
 year="2006",
 month="october",
 pages="1--152",
 publisher="Informační centrum ČKAIT",
 type="book"
}