Publication detail

Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu

Original Title

Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu

Czech Title

Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu

Language

cs

Original Abstract

Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.

Czech abstract

Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.

BibTex


@book{BUT61809,
 author="Petr {Štěpánek} and jíří {Krátký} and Jitka {Vašková} and Jaroslav {Procházka} and Alena {Kohoutková}",
 title="Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu",
 annote="Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu",
 chapter="61809",
 edition="1",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2006",
 month="january",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="book"
}