Publication detail

Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu

Original Title

Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu

Czech Title

Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu

Language

cs

Original Abstract

Vlastnosti betonu a výztuže, návrh nosných prvků, mezní stavy únosnosti a použitelnosti, konstrukční zásady.

Czech abstract

Vlastnosti betonu a výztuže, návrh nosných prvků, mezní stavy únosnosti a použitelnosti, konstrukční zásady.

BibTex


@book{BUT61791,
 author="Petr {Štěpánek} and Alena {Kohoutková} and Jitka {Vašková} and Jaroslav {Procházka} and jíří {Krátký}",
 title="Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu",
 annote="Vlastnosti betonu a výztuže, návrh nosných prvků, mezní stavy únosnosti a použitelnosti, konstrukční zásady.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu",
 chapter="61791",
 edition="1",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2005",
 month="november",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="book"
}