Publication detail

Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti

Original Title

Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti

Czech Title

Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti

Language

cs

Original Abstract

Publikace se věnuje analýze mikrovlnných struktur v časové oblasti. V jednotlivých kapitolách popisujeme metody, které se dají použít pro numerické řešení Maxwellových rovnic v integrálním a diferenciálním tvaru pro neharmonické pole. Kapitoly o analýze jsou doplněny kapitolou o aproximaci výsledků analýzy pomocí umělých neuronových sítí a kapitolou o měření mikrovlnných struktur v časové oblasti.

Czech abstract

Publikace se věnuje analýze mikrovlnných struktur v časové oblasti. V jednotlivých kapitolách popisujeme metody, které se dají použít pro numerické řešení Maxwellových rovnic v integrálním a diferenciálním tvaru pro neharmonické pole. Kapitoly o analýze jsou doplněny kapitolou o aproximaci výsledků analýzy pomocí umělých neuronových sítí a kapitolou o měření mikrovlnných struktur v časové oblasti.

BibTex


@book{BUT61747,
 author="Zbyněk {Raida} and Roman {Tkadlec} and Ondřej {Franek} and Milan {Motl} and Jaroslav {Láčík} and Zbyněk {Lukeš} and Zbyněk {Škvor}",
 title="Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti",
 annote="Publikace se věnuje analýze mikrovlnných struktur v časové oblasti. V jednotlivých kapitolách popisujeme metody, které se dají použít pro numerické řešení Maxwellových rovnic v integrálním a diferenciálním tvaru pro neharmonické pole. Kapitoly o analýze jsou doplněny kapitolou o aproximaci výsledků analýzy pomocí umělých neuronových sítí a kapitolou o měření mikrovlnných struktur v časové oblasti.",
 address="Nakladatelství VUTIUM",
 chapter="61747",
 institution="Nakladatelství VUTIUM",
 year="2003",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Nakladatelství VUTIUM",
 type="book"
}