Publication detail

Zavedení nového výukového předmětu "Elektromagnetická kompatibilita a kvalita elektrické energie" ve studijním oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Jiří Drápela

Original Title

Zavedení nového výukového předmětu "Elektromagnetická kompatibilita a kvalita elektrické energie" ve studijním oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Czech Title

Zavedení nového výukového předmětu "Elektromagnetická kompatibilita a kvalita elektrické energie" ve studijním oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Language

cs

Original Abstract

Nutným trendem současného vysokého školství je reflektovat požadavky praxe na kvalifikaci absolventů a v souladu s tím provádět relevantní změny svých studijních plánů. S tímto procesem souvisí i potřeba obměny a aktualizace studijních plánů jednotlivých studijních oborů. Tato práce řeší obecné principy zavedení nového výukového předmětu na vysoké škole a dále pak konkrétně zavedení výukového předmětu s názvem Kvalita elektrické energie a EMC 1 (dále MPQ1) do existujícího studijního plánu studijního oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zavedení předmětu reflektuje aktuální potřeby praxe. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali jak teoretické, tak praktické znalosti dané problematiky.

Czech abstract

Nutným trendem současného vysokého školství je reflektovat požadavky praxe na kvalifikaci absolventů a v souladu s tím provádět relevantní změny svých studijních plánů. S tímto procesem souvisí i potřeba obměny a aktualizace studijních plánů jednotlivých studijních oborů. Tato práce řeší obecné principy zavedení nového výukového předmětu na vysoké škole a dále pak konkrétně zavedení výukového předmětu s názvem Kvalita elektrické energie a EMC 1 (dále MPQ1) do existujícího studijního plánu studijního oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zavedení předmětu reflektuje aktuální potřeby praxe. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali jak teoretické, tak praktické znalosti dané problematiky.

Documents

BibTex


@book{BUT61646,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Zavedení nového výukového předmětu "Elektromagnetická kompatibilita a kvalita elektrické energie" ve studijním oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika",
 annote="Nutným trendem současného vysokého školství je reflektovat požadavky praxe na kvalifikaci absolventů a v souladu s tím provádět relevantní změny svých studijních plánů. S tímto procesem souvisí i potřeba obměny a aktualizace studijních plánů jednotlivých studijních oborů. 
Tato práce řeší obecné principy zavedení nového výukového předmětu na vysoké škole a dále pak konkrétně zavedení výukového předmětu s názvem Kvalita elektrické energie a EMC 1 (dále MPQ1) do existujícího studijního plánu studijního oboru Elektroenergetika magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zavedení předmětu reflektuje aktuální potřeby praxe. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali jak teoretické, tak praktické znalosti dané problematiky.
",
 address="CVP VUT v Brně",
 chapter="61646",
 institution="CVP VUT v Brně",
 year="2005",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="CVP VUT v Brně",
 type="book"
}