Publication detail

Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles

Original Title

Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles

Czech Title

Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá problematikou modelování mechatronických soustav, které jsou chápány jako dynamické systémy se soustředěnými parametry. Hlavní důraz je kladen na modelování mechanických subsystémů, jejichž dynamické chování významně ovlivňuje užitnou hodnotu technického objektu jako celku a přitom jejich adekvátní matematický popis je často velmi obtížný. Zaměříme se na rozbor procesu modelování a definujeme požadavky, které by moderní simulační nástroj měl splňovat. Popíšeme základní metody syntézy matematického modelu, ze kterých vychází i všechny metody implementované v dostupných programech, které umožňují automatický návrh modelu mechanické části soustavy. Stručně se zmíníme o metodách numerické integrace matematického modelu a jejich implementaci v programu Matlab Simulink. Na několika příkladech pak budeme demonstrovat způsob tvorby simulačního modelu některých jednoduchých mechanických soustav.

Czech abstract

Tato práce se zabývá problematikou modelování mechatronických soustav, které jsou chápány jako dynamické systémy se soustředěnými parametry. Hlavní důraz je kladen na modelování mechanických subsystémů, jejichž dynamické chování významně ovlivňuje užitnou hodnotu technického objektu jako celku a přitom jejich adekvátní matematický popis je často velmi obtížný. Zaměříme se na rozbor procesu modelování a definujeme požadavky, které by moderní simulační nástroj měl splňovat. Popíšeme základní metody syntézy matematického modelu, ze kterých vychází i všechny metody implementované v dostupných programech, které umožňují automatický návrh modelu mechanické části soustavy. Stručně se zmíníme o metodách numerické integrace matematického modelu a jejich implementaci v programu Matlab Simulink. Na několika příkladech pak budeme demonstrovat způsob tvorby simulačního modelu některých jednoduchých mechanických soustav.

Documents

BibTex


@book{BUT61567,
  author="Robert {Grepl}",
  title="Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles",
  annote="Tato práce se zabývá problematikou modelování mechatronických soustav, které jsou chápány jako dynamické systémy se soustředěnými parametry. Hlavní důraz je kladen na modelování mechanických subsystémů, jejichž dynamické chování významně ovlivňuje užitnou hodnotu technického objektu jako celku a přitom jejich adekvátní matematický popis je často velmi obtížný. Zaměříme se na rozbor procesu modelování a definujeme požadavky, které by moderní simulační nástroj měl splňovat. Popíšeme základní metody syntézy matematického modelu, ze kterých vychází i všechny metody implementované v dostupných programech, které umožňují automatický návrh modelu mechanické části soustavy. Stručně se zmíníme o metodách numerické integrace matematického modelu a jejich implementaci v programu Matlab Simulink. Na několika příkladech pak budeme demonstrovat způsob tvorby simulačního modelu některých jednoduchých mechanických soustav.",
  chapter="61567",
  year="2004",
  month="january",
  type="book"
}