Publication detail

Nové směry v posuzování a hodnocení předřadníků pro nízkotlaké rtuťové výbojky

DRÁPELA, J., PLCH, J.

Original Title

Nové směry v posuzování a hodnocení předřadníků pro nízkotlaké rtuťové výbojky

Czech Title

Nové směry v posuzování a hodnocení předřadníků pro nízkotlaké rtuťové výbojky

Language

cs

Original Abstract

Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních. Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.

Czech abstract

Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních. Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT6097,
 author="Jiří {Drápela} and Jiří {Plch}",
 title="Nové směry v posuzování a hodnocení předřadníků pro nízkotlaké rtuťové výbojky",
 annote="Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních. Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.",
 address="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Mezinárodní konference SVĚTLO 2000",
 chapter="6097",
 howpublished="print",
 institution="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
 year="2000",
 month="may",
 pages="54--61",
 publisher="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}