Publication detail

Evaluation of functional network connectivity based on dynamic Granger causality

HAVLÍČEK, M. MIKL, M. MAREČEK, R. JAN, J. BRÁZDIL, M.

Original Title

Konektivita funkčních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality

Czech Title

Konektivita funkčních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality

English Title

Evaluation of functional network connectivity based on dynamic Granger causality

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Byla navržena dynamická metoda Grangerovy kauzality založená na AR-Kalmanově filtračním algoritmu k vyhodnocení závislosti mezi funkčními sítčmi v mozku.

Czech abstract

Byla navržena dynamická metoda Grangerovy kauzality založená na AR-Kalmanově filtračním algoritmu k vyhodnocení závislosti mezi funkčními sítčmi v mozku.

English abstract

We proposed a dynamic method of Granger causality based on AR-Kalman filtering algorithm to evaluate the functional network connectivity.

Keywords

fMRI, Granger causality, Kalman filter, dynamic

Released

12.11.2009

Publisher

Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Location

Martin

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT60936,
 author="Martin {Havlíček} and Michal {Mikl} and Radek {Mareček} and Jiří {Jan} and Milan {Brázdil}",
 title="Konektivita funkčních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality",
 annote="Byla navržena dynamická metoda Grangerovy kauzality založená na AR-Kalmanově filtračním algoritmu k vyhodnocení závislosti mezi funkčními sítčmi v mozku.",
 address="Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu",
 booktitle="Zborník 56.spoločného zjazdu slovenskej a českej spoločnosti klinickej neurofyziológie",
 chapter="60936",
 institution="Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu",
 year="2009",
 month="november",
 publisher="Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu",
 type="abstract"
}