Publication detail

Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu

Original Title

Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu

Czech Title

Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu

Language

cs

Original Abstract

Cílem práce bylo posoudit možnosti KEM při současném dobutaminovém testu u nemocných s infarktem myokardu a srovnání s perfuzní scintigrafií.

Czech abstract

Cílem práce bylo posoudit možnosti KEM při současném dobutaminovém testu u nemocných s infarktem myokardu a srovnání s perfuzní scintigrafií.

BibTex


@misc{BUT60146,
  author="Václav {Chaloupka} and Jiří {Jan} and Lubomír {Elbl} and Stanislav {Janoušek} and Jiří {Prášek}",
  title="Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu",
  annote="Cílem práce bylo posoudit možnosti KEM při současném dobutaminovém testu u nemocných s infarktem myokardu a srovnání s perfuzní scintigrafií.",
  chapter="60146",
  number="Suppl. 1",
  year="2002",
  month="january",
  pages="46",
  type="abstract"
}