Publication detail

MATLAB Počítačová cvičení z matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

MATLAB Počítačová cvičení z matematiky

Czech Title

MATLAB Počítačová cvičení z matematiky

Language

cs

Original Abstract

Skripta poskytnou studentům základní vědomosti a dovednosti v práci s matematickým programem MATLAB jako výpočetním prostředkem, jako programovacím jazykem i jako nástrojem grafické prezentace. V rámci kapitol se studenti seznámí s elementárními matematickými funkcemi MATLABu, budou provádět operace s polynomy, s maticemi, s funkcemi i s vektory. Budou řešit praktické úlohy, ve kterých je třeba: znát rozklad na parciální zlomky, řešit lineární i nelineární rovnice a jejich soustavy, vyhledat nulové body resp. maximum či minimum funkce, nalézt derivaci, primitivní funkci a určitý integrál funkce atd. Studenti budou aplikovat skalární a vektorový součin vektorů na výpočty plošných obsahů, povrchů a objemů těles. Naučí se zpracovávat datové soubory, provádět aproximaci a interpolaci naměřených dat a to včetně grafických výstupů. Dále se naučí základy programování a budou řešit početně i graficky průběh funkce. Velká pozornost bude věnována MATLABu jako nástroji grafické prezentace ve 2D i 3D. Podrobně se budou zabývat kuželosečkami a kvadratickými plochami.

Czech abstract

Skripta poskytnou studentům základní vědomosti a dovednosti v práci s matematickým programem MATLAB jako výpočetním prostředkem, jako programovacím jazykem i jako nástrojem grafické prezentace. V rámci kapitol se studenti seznámí s elementárními matematickými funkcemi MATLABu, budou provádět operace s polynomy, s maticemi, s funkcemi i s vektory. Budou řešit praktické úlohy, ve kterých je třeba: znát rozklad na parciální zlomky, řešit lineární i nelineární rovnice a jejich soustavy, vyhledat nulové body resp. maximum či minimum funkce, nalézt derivaci, primitivní funkci a určitý integrál funkce atd. Studenti budou aplikovat skalární a vektorový součin vektorů na výpočty plošných obsahů, povrchů a objemů těles. Naučí se zpracovávat datové soubory, provádět aproximaci a interpolaci naměřených dat a to včetně grafických výstupů. Dále se naučí základy programování a budou řešit početně i graficky průběh funkce. Velká pozornost bude věnována MATLABu jako nástroji grafické prezentace ve 2D i 3D. Podrobně se budou zabývat kuželosečkami a kvadratickými plochami.

Documents

BibTex


@misc{BUT59917,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="MATLAB Počítačová cvičení z matematiky",
 annote="Skripta poskytnou studentům základní vědomosti a dovednosti v práci s matematickým programem MATLAB jako výpočetním prostředkem, jako programovacím jazykem i jako nástrojem grafické prezentace. V rámci kapitol se studenti seznámí s elementárními matematickými funkcemi MATLABu, budou provádět operace s polynomy, s maticemi, s funkcemi i s vektory. Budou řešit praktické úlohy, ve kterých je třeba: znát rozklad na parciální zlomky, řešit lineární i nelineární rovnice a jejich soustavy, vyhledat nulové body resp. maximum či minimum funkce, nalézt derivaci, primitivní funkci a určitý integrál funkce atd. Studenti budou aplikovat skalární a vektorový součin vektorů na výpočty plošných obsahů, povrchů a objemů těles. Naučí se zpracovávat datové soubory, provádět aproximaci a interpolaci naměřených dat a to včetně grafických výstupů. Dále se naučí základy programování a budou řešit početně i graficky průběh funkce. Velká pozornost bude věnována MATLABu jako nástroji grafické prezentace ve 2D i 3D. Podrobně se budou zabývat kuželosečkami a kvadratickými plochami.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 2010",
 booktitle="MATLAB Počítačová cvičení z matematiky",
 chapter="59917",
 edition="první",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 2010",
 year="2011",
 month="february",
 pages="1--545",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 2010",
 type="course reader"
}