Publication detail

Fyzika - sbírka příkladů, Vlnová a kvantová fyzika

ZMEŠKAL, O. KRČMA, F. BUCHNÍČEK, M.

Original Title

Fyzika - sbírka příkladů, Vlnová a kvantová fyzika

Czech Title

Fyzika - sbírka příkladů, Vlnová a kvantová fyzika

Language

cs

Original Abstract

Sbírka příkladů je zaměřena na oblasti kmitavého pohybu, přenosu kmitů prostorem (vlnění) a vlnové i částicové optiky. Ke každé kapitole je v úvodu uveden stručný teoretický úvod se všemi základními vztahy potřebnými k řešení příkladů. Na konci jednotlivých kapitol je připojen přehled výsledků příkladů.

Czech abstract

Sbírka příkladů je zaměřena na oblasti kmitavého pohybu, přenosu kmitů prostorem (vlnění) a vlnové i částicové optiky. Ke každé kapitole je v úvodu uveden stručný teoretický úvod se všemi základními vztahy potřebnými k řešení příkladů. Na konci jednotlivých kapitol je připojen přehled výsledků příkladů.

Documents

BibTex


@misc{BUT59828,
 author="Oldřich {Zmeškal} and František {Krčma} and Miroslav {Buchníček}",
 title="Fyzika - sbírka příkladů, Vlnová a kvantová fyzika",
 annote="Sbírka příkladů je zaměřena na oblasti kmitavého pohybu, přenosu kmitů prostorem (vlnění) a vlnové i částicové optiky. Ke každé kapitole je v úvodu uveden stručný teoretický úvod se všemi základními vztahy potřebnými k řešení příkladů. Na konci jednotlivých kapitol je připojen přehled výsledků příkladů.",
 address="FCH VUT",
 booktitle="Vlnová a kvantová mechanika",
 chapter="59828",
 institution="FCH VUT",
 year="2007",
 month="august",
 pages="1--94",
 publisher="FCH VUT",
 type="course reader"
}