Publication detail

Physics laboratory sessions

UHDEOVÁ, N. BRÜSTLOVÁ, J. DOBIS, P. GRMELA, L.

Original Title

Fyzikální Praktikum

Czech Title

Fyzikální Praktikum

English Title

Physics laboratory sessions

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Skriptum Fyzikální praktikum je určeno pro laboratorní cvičení v 1. a 2. semestru na FEKT VUT v předmětech Fyzika 1 a Fyzika 2. Rozčleněno je do dvou částí. V první z nich - Úvodu do měření - jsou informace o základech měření a vyhodnocení naměřených hodnot, o přístrojích a zdrojích používaných v laboratořích fyziky a o bezpečnosti práce v laboratoři. Druhá část skript - Laboratorní úlohy - obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh. Každá z nich je vyložena jak po teoretické, tak i praktické stránce (postup při měření ev. také zpracování výsledků).

Czech abstract

Skriptum Fyzikální praktikum je určeno pro laboratorní cvičení v 1. a 2. semestru na FEKT VUT v předmětech Fyzika 1 a Fyzika 2. Rozčleněno je do dvou částí. V první z nich - Úvodu do měření - jsou informace o základech měření a vyhodnocení naměřených hodnot, o přístrojích a zdrojích používaných v laboratořích fyziky a o bezpečnosti práce v laboratoři. Druhá část skript - Laboratorní úlohy - obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh. Každá z nich je vyložena jak po teoretické, tak i praktické stránce (postup při měření ev. také zpracování výsledků).

English abstract

Skriptum Fyzikální praktikum je určeno pro laboratorní cvičení v 1. a 2. semestru na FEKT VUT v předmětech Fyzika 1 a Fyzika 2. Rozčleněno je do dvou částí. V první z nich - Úvodu do měření - jsou informace o základech měření a vyhodnocení naměřených hodnot, o přístrojích a zdrojích používaných v laboratořích fyziky a o bezpečnosti práce v laboratoři. Druhá část skript - Laboratorní úlohy - obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh. Každá z nich je vyložena jak po teoretické, tak i praktické stránce (postup při měření ev. také zpracování výsledků).

Keywords

Physics, measurement

Released

21.09.2007

Publisher

Ing. Zdeněk Novotný

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3458-5

Book

Fyzikální praktikum

Edition number

12

Pages from

1

Pages to

128

Pages count

128

BibTex


@misc{BUT59568,
 author="Naděžda {Uhdeová} and Jitka {Brüstlová} and Pavel {Dobis} and Lubomír {Grmela}",
 title="Fyzikální Praktikum",
 annote="Skriptum Fyzikální praktikum je určeno pro laboratorní cvičení v 1. a 2. semestru na FEKT VUT v předmětech Fyzika 1 a Fyzika 2. Rozčleněno je do dvou částí. V první z nich - Úvodu do měření - jsou informace o základech měření a vyhodnocení naměřených hodnot, o přístrojích a zdrojích používaných v laboratořích fyziky a o bezpečnosti práce v laboratoři. 
Druhá část skript - Laboratorní úlohy - obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh. Každá z nich je vyložena jak po teoretické, tak i praktické stránce (postup při měření ev. také zpracování výsledků).
",
 address="Ing. Zdeněk Novotný",
 booktitle="Fyzikální praktikum",
 chapter="59568",
 institution="Ing. Zdeněk Novotný",
 year="2007",
 month="september",
 pages="1--128",
 publisher="Ing. Zdeněk Novotný",
 type="course reader"
}