Publication detail

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky

HANUS, S., SVAČINA, J.

Original Title

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky

Czech Title

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky

Language

cs

Original Abstract

Základní vysokofrekvenční obvody ve frekvenční oblasti do 1 GHz, jejich zapojení a popis činnosti. Probírány jsou linearizované úzkopásmové a širokopásmové vf zesilovače, vf výkonové zesilovače, oscilátory, měniče kmitočtu, modulátory a demodulátory AM a FM signálů, fázový závěs a syntezátory s přímou a nepřímou koherentní syntézou. V laboratorních cvičeních se měří rozptylové parametry tranzistoru, vf. výkonový zesilovač, modulátor FM signálu, směšovač a vf. zesilovač. Obvodová technika v pásmech jednotek až stovek GHz. Vedení, vlnovody, mikropáskové struktury. Základní druhy mikrovlnných obvodů: rezonátory, nereciproční feritové obvody, mikrovlnné pasivní a aktivní obvody. Přehled mikrovlnných aplikací.

Czech abstract

Základní vysokofrekvenční obvody ve frekvenční oblasti do 1 GHz, jejich zapojení a popis činnosti. Probírány jsou linearizované úzkopásmové a širokopásmové vf zesilovače, vf výkonové zesilovače, oscilátory, měniče kmitočtu, modulátory a demodulátory AM a FM signálů, fázový závěs a syntezátory s přímou a nepřímou koherentní syntézou. V laboratorních cvičeních se měří rozptylové parametry tranzistoru, vf. výkonový zesilovač, modulátor FM signálu, směšovač a vf. zesilovač. Obvodová technika v pásmech jednotek až stovek GHz. Vedení, vlnovody, mikropáskové struktury. Základní druhy mikrovlnných obvodů: rezonátory, nereciproční feritové obvody, mikrovlnné pasivní a aktivní obvody. Přehled mikrovlnných aplikací.

Documents

BibTex


@misc{BUT59231,
 author="Stanislav {Hanus} and Jiří {Svačina}",
 title="Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky",
 annote="Základní vysokofrekvenční obvody ve frekvenční oblasti do 1 GHz, jejich zapojení a popis činnosti. Probírány jsou linearizované úzkopásmové a širokopásmové vf zesilovače, vf výkonové zesilovače, oscilátory, měniče kmitočtu, modulátory a demodulátory AM a FM signálů, fázový závěs a syntezátory s přímou a nepřímou koherentní syntézou. V laboratorních cvičeních se měří rozptylové parametry tranzistoru, vf. výkonový zesilovač, modulátor FM signálu, směšovač a vf. zesilovač.

	Obvodová technika v pásmech jednotek až stovek GHz. Vedení, vlnovody, mikropáskové struktury. Základní druhy mikrovlnných obvodů: rezonátory, nereciproční feritové obvody, mikrovlnné pasivní a aktivní obvody. Přehled mikrovlnných aplikací.
",
 address="MJ Servis s.r.o.",
 chapter="59231",
 institution="MJ Servis s.r.o.",
 year="2004",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="MJ Servis s.r.o.",
 type="course reader"
}